fbpx

Ebben az írásban új-medicinás szemmel fogjuk megvizsgálni, hogy mi az ajakherpesz lelki oka és kialakulásának folyamata.

A hagyományos gondolkodás szerint a herpesz vírus ott bujkál mindannyiunk testében, és csak idő kérdése, hogy mikor, melyik testtájékon fog megjelenni és kellemetlen „betegséget” okozni nekünk.

Az Új-Medicina viszont arról szól, hogy a testünkben az elváltozások (megbetegedések) biológiai értelem által vezérelve és szigorú rend szerint zajlanak. A testünkben élő mikroorganizmusok – köztük a vírusok – ezekben a folyamatokban nem véletlenszerűen vesznek részt, hanem egy biológiailag előre beprogramozott és agyunk által vezérelt „szoftver” szerint. A testi elváltozások nem véletlenül történnek velünk, hanem minden a belénk kódolt értelmes biológiai különprogramok (ÉBK) szerint zajlik. A herpesz különböző változatai is ilyen biológiai különprogramok folyamán, lelki konfliktusok következtében jelennek meg.

Az ajakherpesz lelki oka

Az Új-Medicina egy – öt biológiai természettörvényen alapuló – rendszer, melynek első alaptétele, hogy nincs testi elváltozás (megbetegedés) lelki konfliktus nélkül. Ha még nem ismered az öt biológiai természettörvényt, akkor javaslom, hogy olvasd el a rövid összefoglalását.

Az ajakherpesz lelki oka egy ún. elhatárolódási vagy elválasztási konfliktus.

Az elhatárolódási konfliktus az a félelem alapú megélés amikor:

  • valakivel vagy valamivel nagyon nem szeretnénk érintkezni, de fennáll a veszélye annak, hogy ez az érintkezés mégis megvalósul. Akaratunk ellenére valaki mégis érintkezni akar vagy érintkezik is velünk. Szeretnénk elhatárolódni, távol maradni attól a valakitől vagy valamitől, aki vagy ami nem kívánatos a számunkra.

Az elválasztási konfliktus az a félelem alapú megélés amikor:

  • valakivel vagy valamivel nagyon szeretnénk érintkezni, de fennáll a veszélye annak, hogy ez az érintkezés mégsem tud megvalósulni. Akaratunk ellenére valaki távol akar maradni vagy távol is marad tőlünk. Félelem attól, hogy végleg elszakad valaki tőlünk. Nagyon hiányzik az érintkezés, érintés, azzal aki vagy ami fontos nekünk.

A 3. természettörvény szerint a fenti lelki konfliktusokra testünk laphámszövetei reagálnak. A laphámszövetek a szervezetünkben mindenütt elhatárolást, elhatárolódást tesznek lehetővé. A bőr legfelső rétege is laphám, és ez határolja a teljes testfelületünket, egyfajta határvonalat képez a belsőbb szöveteink és a külvilág között. Ez testünknek az a része, amellyel közvetlenül érintkezünk a külvilággal, valakivel vagy valamivel.

Az ajakherpesz kialakulása már a lelki konfliktussal elindul

Agyunk az elválasztási, elhatárolódási konfliktust kapcsolati és érintkezés zavarnak érzékeli, és akár nemkívánatos, akár hiányzik a valakivel vagy valamivel való érintkezés, ugyanazt a válaszreakciót, a laphámszövet sorvadását (elvékonyítását) indítja be. 

A folyamat, nem akkor „kezdődik”, amikor megjelenik a bőrünkön a kellemetlen herpesz nevű tünet. Már jóval korábban, a lelki konfliktus elszenvedésekor, a lélekkel teljes összhangban elindulnak a testi folyamatok. Azonban amíg benne vagyunk a lelki konfliktusban, nem veszünk észre semmit, nincsenek testi tüneteink. Azt, hogy a bőrünk laphámszövete elkezdett sorvadni nem érezzük, ugyanis helyi érzéketlenség társul a konfliktus aktivitáshoz. 

A könnyebb megértés végett a következő sematikus ábrák segítségével fogjuk megnézni, hogy mi is történik a lelki konfliktus elszenvedése után. Az ábrákon a bőr külső részének ábrázolása látható: a bőr irha része és fölötte a bőr laphámszövete (piros szín). A DHS (Dirk Hamer szindróma) jelöli az érzelmi megrázkódtatást, a KM pedig a lelki konfliktus megoldását. 

Az érzelmi megrázkódtatás (DHS) után azonnal elindul a laphámszövet sorvadása

Az 5. természettörvény kimondja, hogy testünkben minden elváltozásnak értelme, célja van: alkalmazkodás a konfliktus helyzethez. Az ajakherpesz esetében az elváltozás biológiai értelme a konfliktus-aktív szakaszban nyilvánul meg átmeneti alkalmazkodásban: a bőr elvékonyításával megpróbálunk elhúzódni, eltávolodni a nemkívánatos embertől vagy dologtól. Vagy ha valami nagyon hiányzik, valamivel, valakivel nagyon szeretnénk érintkezni (félünk, hogy nem érintkezhetünk vele), akkor a bőr elvékonyításával csökkenteni szeretnénk az elhatároló felület vastagságát, ami köztünk és ő közte áll, így próbálva közelebb kerülni a kívánt dologhoz vagy a szeretett emberhez. 

Természetesen ezek a reakciók nem tudatosak, a lélek az agy közreműködésével irányítja őket, és ősi biológiai programok szigorú rendje szerint zajlanak.

Az ajakherpesz, mint testi tünet megjelenése

A kellemetlenségek, testi tünetek – jelen esetben a herpesz – formájában akkor jelentkeznek, amikor lelkileg megnyugszunk (KM = konfliktus megoldás), vagy másképp mondva leszállunk a konfliktusról. 

A konfliktus megoldás után indul a helyreállítási folyamat, mely az érintett laphámszövetrész ödémásodásával (vizenyősödésével) jár

Lássunk most egy sokunk által talán ismerősen hangzó példát arra, hogyan szenvedhetjük el az ajakherpesz megjelenéséhez vezető lelki konfliktust.

Józsi és az ajakherpesz

Józsi utál más poharából inni, utálja megérinteni ajkával a másik ember poharát. Egyik buliban ismerőse hosszas és intenzív unszolására, félelme ellenére, végül mégis iszik annak poharából. Mindaddig, amíg tart a huzavona, Józsi benne van az elhatárolódási konfliktusban. „Nem akarok érintkezni az akárki poharával, de annyira erőszakos és félek, hogy mégis ez megtörténik!!!”…, és ez idő alatt – konfliktus aktivitás – sorvad a laphámszövet az ajkán. Végül Józsi „megadja magát” és iszik a nemkívánatos pohárból. Így Józsi félelme okafogyottá válik („most már úgyis mindegy” = Konfliktus Megoldás). 

Itt kezdődik automatikusan a laphámszövet helyreállítási szakasza. Érzékenység és feszülő érzés kíséretében duzzanat jelenik meg Józsi ajkán (ezt nevezzük herpesznek). Az Új-Medicina 4. természettörvénye írja le, hogy mikor és hogyan dolgoznak testünkben a mikroorganizmusok. Józsi esetében a megoldás utáni szakaszban a herpesz vírusok végzik el ajkán az elsorvadt  laphámszövet újjáépítését. A folyamat végére a laphámszövet tökéletesen regenerálódik, vagyis az ajakherpesz eltűnik.

És mi van, ha Józsi mégsem iszik a pohárból?

Van itt egy nagyon érdekes kérdés. Mi van akkor, ha a huzavona során végül Józsi lesz „az erősebb” és mégsem iszik ismerőse poharából, vagyis nem érintkezik az ajka a nemkívánatos pohárral? Vajon akkor megússza a herpeszt? Amennyiben ugyanazzal a lelki tartalommal éli meg a huzavonát – azaz elhatárolódási konfliktust él meg –, akkor egyértelműen az a válasz, hogy nem kerülheti el a herpeszt. Az ajakherpesz törvényszerűen meg fog jelenni. Miért is? Azért mert mindaddig amíg az ismerősével tart a huzavona, addig Józsi végig retteg attól, hogy nehogy érintkezzen a nemkívánatos pohárral. Ez a konfliktus aktív szakasz, melyben a lelki megéléssel párhuzamosan és egyidejűleg Józsi ajkán sorvad a laphámszövet. 

Aztán abban a pillanatban amikor Józsi erőt vesz magán, és a határozott visszautasítására, ismerőse végül leáll az erőszakoskodással, a félelem elmúlik, azaz a lelki megnyugvás megtörténik (Konfliktus Megoldás). Ebben az esetben Józsi a megoldást, a lelki megnyugvást úgy éli meg, hogy: „na végre leszállt rólam, nem kell igyak a poharából.” A konfliktus megoldást követően pedig elkezdődik az elsorvadt laphám szövet visszaépítése, regenerációja, azaz megjelenik az ajakherpesz nevű feszülő, érzékeny „vírusokkal teli” duzzanat. 

A herpeszt tekintve a fenti két eset közötti különbség mindössze a lelki konfliktus megoldásának a tárgyában van. Az ajakherpesz lelki oka azonos lesz mindkét esetben – Józsi ugyanazt az elhatárolódási konfliktust fogja megélni –, a folyamat is ugyanaz lesz, csak a lelki megnyugvás mikéntje lesz más. Tehát mindegy, hogy milyen kinti esemény hatására nyugszik meg lelkileg Józsi – mindegy, hogy iszik-e a pohárból vagy sem –, a lényeg, hogy az ő lelki megnyugvása indítja el a testi helyreállítást.

Az Új-Medicinát megismerve a „pohár mögé” nézhetünk, és megláthatjuk, hogy nem attól lett Józsinak herpesze, hogy érintkezett az ismerőse poharával, hanem attól, hogy elszenvedte a számára nemkívánatos pohártól való elhatárolódási konfliktust. Ez azt is megmagyarázza, hogy miért nem lesz mindenkinek ajakherpesze, aki más poharából iszik.

Végül összefoglalás képpen az ajakherpesz kialakulásának folyamata az időben ábrázolva így fog kinézni:

Mihez kezdjünk a herpesszel?

Az Új-Medicina arra tanít minket, hogy ha már elszenvedtünk egy lelki konfliktust és kialakult a tünetünk, jelen esetben az ajakherpesz, akkor ezzel ne konfliktálódjunk újra, ne zavartassuk magunkat miatta. A lelki megnyugvást követően a testünk helyreállítja önmagát, tehát az ajakherpesz is szépen eltűnik. Ha viszont zavartatjuk magunkat miatta, akkor könnyen belesétálhatunk egy ördögi körbe: utáljuk a herpeszünket, zavar minket, el szeretnénk határolódni tőle, és újabb elhatárolódási konfliktust szenvedünk el, ekkor már magától a herpesztől. Így indulhat az újabb konfliktus-aktív szakasz az újabb sorvadással. 

Amikor pedig leszállunk a konfliktusról, például este lefekszünk aludni, akkor reggelre arra ébredhetünk, hogy még csúnyább és nagyobb, még kellemetlenebb az ajakherpeszünk. Ettől pedig újra frászt kaphatunk és rohanhatunk fejvesztve a különböző csodaszereket beszerezni, hogy mielőbb meggyógyítsák a herpeszünket. Lehet kenegetni, beporozni, de amíg teljesen le nem szállunk a konfliktusról, addig nem tud kifutni a különprogram. Ne feledjük, a folyamat során a lélek a meghatározó, ezért lelki megnyugvás nélkül a testi tüneteinket „életben tartjuk”.

Sokszor a jelenben észre sem vesszük, hogy lelki konfliktust élünk meg, mert ennek a gyökere a múltban van. Elég itt a jelenben egy apró esemény, ami hasonló körülményeivel emlékeztet a múltban megélt nagy traumára (DHS), és máris aktiválódik bennünk minden lelki érzet, érzelem, amit akkor éltünk meg. Ezeket hívja az Új-Medicina síneknek. A jelenbeli esemény aktiválja a múltbéli fel nem dolgozott traumánkat, és mintegy vasúti váltó, automatikusan visszavezet az elsődleges, számunkra igazán megrázó eseményhez. Vagyis a régi „sínre” kerülünk vissza, hogy azon „zakatolva” újabb esélyt kapjunk arra, hogy megértsük mindazt, amit akkor nem sikerült.

Összefoglaló – Az ajakherpesz lelki oka

Az öt természettörvény által:

  • Nemcsak úgy általánosságban beszélünk a herpesz lelki okáról, hanem pontosan meghatározhatjuk a herpeszt kiváltó lelki konfliktust, és megérthetjük a bennünk zajló lelki folyamatok és a testi tüneteink közötti törvényszerű kapcsolatot. Rögtön feltehetjük magunknak a kérdést, hogy vajon milyen elhatárolódási vagy elválasztási konfliktust éltünk meg korábban, melynek az egyenes következménye a herpesz, mint testi helyreállítási tünet.
  • Tudni fogjuk, hogy nem rajtaütésszerűen és számunkra érthetetlen módon támadott meg minket a herpesz vírus, hanem épp ellenkezőleg, azért vannak jelen a vírusok, hogy helyreállítsák az „általunk” elsorvasztott laphámszövetünket.
  • Tudni fogjuk, hogy a megoldás utáni szakaszban vagyunk, és már csak türelmesen ki kell várnunk a helyreállítást, az ajakherpesz eltűnését.

Lelki konfliktusaink mögött mindig félelmek állnak. Ezek feloldását kezdhetjük például úgy, hogy megértjük a testi folyamatainkat és az azokat kiváltó lelki okokat. Így legközelebb nem fogunk megijedni – tovább fokozva a félelmet –, ha elszenvedve egy lelki konfliktust, kellemetlen testi tüneteket teremtünk magunknak.

Ha szeretnéd megérteni a testi elváltozásaidat az Új-Medicina segítségével, akkor gyere el az alaptanfolyamra vagy egy Önismereti tanácsadásra.

Ha tetszett amit olvastál, kérlek oszd meg másokkal.