fbpx

Új-Medicina haladó tanfolyam

A haladó tanfolyam

egy konfliktusmegoldás-orientált interaktív online képzés.

Célja az első évben megszerzett új-medicinás ismeretek további mélyítése elsősorban önmunkán keresztül. Ez azt jelenti, hogy a képzés interaktív és gyakorlati jellegű.
A résztvevők új-medicinás tudással felvértezve feldolgozzák, kibontják, megértik a saját eddigi életük testi és mentális elváltozásait.

Miből áll a haladó tanfolyam?

A résztvevők önállóan dolgoznak a saját elváltozásaik feltárásában (az alaptanfolyam anyagait felhasználva, illetve a Vizsgadolgozatot mint „betegség” feltáró és kidolgozó módozatot alapul véve).

Ezt a sajátos önmunkát rendszeres személyre szabott, egyéni konzultációkkal segítem, így egy intim bizalmi közegben történhet meg az elsődleges megbeszélése a személyes témáknak.

Az online csoportos foglalkozások során pedig a résztvevők megtapasztalhatják az Együtt szeretetteljes megtartó, inspiráló, gyógyító erejét és ezáltal további megértések, belső átalakulások jöhetnek létre.

A személyes csoporttalálkozók félévente vannak, ahol a saját tapasztalatokat, élményeket beszéljük át.

A haladó tanfolyamon azok vehetnek részt, akik elvégezték a 3 modulos alapképzést, és sikeresen vizsgáztak.

A haladó tanfolyam három alappillére:

1. Önálló munka, mely során a résztvevők: 

   • Az alaptanfolyam záróvizsgájára elkészített saját Testtérképükből kiindulva, írásban kidolgozzák egy testi elváltozásukat és a kapcsolódó ÉBK-t.
    Hónapról hónapra, elváltozásról elváltozásra haladnak a feltárásokkal, így mélyítve az alaptanfolyamon szerzett új-medicinás tudásukat.
   • Leírják az adott testi elváltozással kapcsolatos tapasztalataikat, esetleges tünet enyhítési módozatokat, alkalmazott kezeléseket.
   • Írásban összefoglalják az adott testi elváltozást létrehozó biológiai (lelki) konfliktust, valamint a konfliktus megoldásával kapcsolatos tapasztalataikat.

2. Egyéni konzultációk Imolával, melyek során a résztvevők:

   • Új-medicinás szakmai útmutatást kapnak az önálló munkához.
   • Személyre szabott támogatásban részesülnek a Testtérkép teljes feldolgozásával kapcsolatban.
   • Egyedi segítséget kapnak, a lelki konfliktusok megértéséhez és feloldásához. (10 hónapon keresztül, havonta egy alkalommal online egyéni konzultációk, személyre szabott mentorálás)

3. Online csoportos foglalkozások:

   • Az önállóan elkészített írásos anyag bemutatása a csoporttársaknak.
   • Az aktuális havi személyes témával kapcsolatos saját élmények (összefüggések meglátása, konfliktus megoldása, gyógyulási folyamatok jellegzetességei, értelmes beavatkozások, kezelések stb.) megosztása a csoporttal.
   • Interaktív beszélgetés, eszmecsere az adott témával kapcsolatban. Az adott téma tartalmi bővítése a csoporttársak hasonló testi elváltozásaival kapcsolatos tapasztalatainak a feljegyzése által.

4. Személyes csoportos foglalkozások (2 alkalom):

   • Egész napos kötetlen beszélgetés, tapasztalatok megosztása egymással.

Lényegesnek tartom a saját belső megéléseken és azok megértésén alapuló új-medicinás szakmai fejlődést! Ez a valódi útja annak, hogy valaki hiteles és kiváló új-medicinás segítő (szakember) legyen. Mindenekelőtt önmaga „sikeres” segítőjévé kell váljon. A saját eredményességében rejlő igazságból olyan megingathatatlan, letisztult belső erő és intelligencia születhet, mely alkalmassá teszi arra, hogy idővel mások felelősségteljes, tudatos és bölcs segítőjévé válhasson. Teheti ezt hivatásszerűen is, de akár családon belül, mint szülő vagy nagyszülő.

A haladó tanfolyam kezdési időpontja:
2023. szeptember 8.

Gyakorlati tudnivalók a képzésről

 

Kezdési időpont:

2023. szeptember 08., péntek, online 18-20h

Időtartama:

2023. szeptembertől 2024. júniusig

Havi egyéni online konzultációk:

havonta, a résztvevőkkel külön-külön egyeztetett időpontokban – időtartam 1 óra 30 perc alkalmanként

Online csoportos foglalkozások:

havonta, szerdánként 18-20h

Személyes csoporttalálkozók Budapesten:

2024.01.13 és 2024.06.15, szombatonként 10-16h

Új medicina online gyakorlati tudnivalók

Új-medicina Imolával Haladó tanfolyam
II. Évfolyam: 2023.09.08 – 2024.06.26

2023-24 Haladó tanfolyam naptár

Az új-medicina haladó képzés díja

(a 2023-as tanulócsoportnak):

199.000 Ft / félév

Fizetés jelentkezéskor (1. félév díja), utána a 2. félév díja 2024.01.07-én válik esedékessé.