Új-Medicina haladó tanfolyam

A haladó tanfolyam

egy konfliktusmegoldás-orientált interaktív képzés.

Célja az első évben megszerzett új-medicinás ismeretek további mélyítése elsősorban önmunkán keresztül. Ez azt jelenti, hogy a képzés interaktív és gyakorlati jellegű.
A résztvevők új-medicinás tudással felvértezve feldolgozzák, kibontják, megértik a saját eddigi életük testi és mentális elváltozásait.

Miből áll a haladó tanfolyam?

A résztvevők önállóan dolgoznak a saját elváltozásaik feltárásában (az alaptanfolyam anyagait felhasználva, illetve a Vizsgadolgozatot mint „betegség” feltáró és kidolgozó módozatot alapul véve).

Ezt a sajátos önmunkát rendszeres személyre szabott, egyéni konzultációkkal segítem, így egy intim bizalmi közegben történhet meg az elsődleges megbeszélése a személyes témáknak.

A személyes csoportos foglalkozások során pedig a résztvevők megtapasztalhatják az Együtt szeretetteljes megtartó, inspiráló, gyógyító erejét és ezáltal további megértések, belső átalakulások jöhetnek létre.

A haladó tanfolyamon azok vehetnek részt, akik elvégezték a 3 modulos alapképzést, és sikeresen vizsgáztak.

A haladó tanfolyam három alappillére:

1. Önálló munka, mely során a résztvevők: 

   • Az alaptanfolyam záróvizsgájára elkészített saját Testtérképükből kiindulva, írásban kidolgozzák egy testi elváltozásukat és a kapcsolódó ÉBK-t.
    Hónapról hónapra, elváltozásról elváltozásra haladnak a feltárásokkal, így mélyítve az alaptanfolyamon szerzett új-medicinás tudásukat.
   • Leírják az adott testi elváltozással kapcsolatos tapasztalataikat, esetleges tünet enyhítési módozatokat, alkalmazott kezeléseket.
   • Írásban összefoglalják az adott testi elváltozást létrehozó biológiai (lelki) konfliktust, valamint a konfliktus megoldásával kapcsolatos tapasztalataikat.

2. Egyéni konzultációk Imolával, melyek során a résztvevők:

   • Új-medicinás szakmai útmutatást kapnak az önálló munkához.
   • Személyre szabott támogatásban részesülnek a Testtérkép teljes feldolgozásával kapcsolatban.
   • Egyedi segítséget kapnak, a lelki konfliktusok megértéséhez és feloldásához. (10 hónapon keresztül, havonta egy alkalommal online egyéni konzultációk, személyre szabott mentorálás)

3. Csoportos foglalkozások:

   • Az önállóan elkészített írásos anyag bemutatása a csoporttársaknak.
   • Az aktuális havi személyes témával kapcsolatos saját élmények (összefüggések meglátása, konfliktus megoldása, gyógyulási folyamatok jellegzetességei, értelmes beavatkozások, kezelések stb.) megosztása a csoporttal.
   • Interaktív beszélgetés, eszmecsere az adott témával kapcsolatban. Az adott téma tartalmi bővítése a csoporttársak hasonló testi elváltozásaival kapcsolatos tapasztalatainak a feljegyzése által.

Lényegesnek tartom a saját belső megéléseken és azok megértésén alapuló új-medicinás szakmai fejlődést! Ez a valódi útja annak, hogy valaki hiteles és kiváló új-medicinás segítő (szakember) legyen. Mindenekelőtt önmaga „sikeres” segítőjévé kell váljon. A saját eredményességében rejlő igazságból olyan megingathatatlan, letisztult belső erő és intelligencia születhet, mely alkalmassá teszi arra, hogy idővel mások felelősségteljes, tudatos és bölcs segítőjévé válhasson. Teheti ezt hivatásszerűen is, de akár családon belül, mint szülő vagy nagyszülő.

A haladó tanfolyam kezdési időpontja:
2022. szeptember 3.

Gyakorlati tudnivalók a képzésről

 

Kezdési időpont:

2022. szeptember 03., szombat (személyes csoportos foglalkozás)

Időtartama:

2022. szeptembertől 2023. júniusig

Havi egyéni online konzultációk:

havonta, a résztvevőkkel külön-külön egyeztetett időpontokban – időtartam 1 óra 30 perc alkalmanként

Havi személyes csoporttalálkozók:

minden hónap első szombatján 10-17h

Személyes csoporttalálkozók helyszíne:

Budapest

Személyes csoportos foglalkozások időpontjai:

  1. 2022.09.03
  2. 2022.10.01
  3. 2022.11.05
  4. 2022.12.03
  5. 2023.01.07
  6. 2023.02.04
  7. 2023.03.04
  8. 2023.04.01
  9. 2023.05.06
  10. 2023.06.03
Új medicina online gyakorlati tudnivalók
Haladó tanfolyam

Az új-medicina haladó képzés díja

(a 2022-es tanulócsoportnak):

28.000 Ft / hónap

Fizetés havonta, minden hónap 3.-ig.

Az alábbi űrlapot kitöltve tudsz jelentkezni a 2022.09.03.-án induló Haladó tanfolyamra.

 

Pin It on Pinterest