fbpx

Az Új-Medicinát sosem késő elkezdeni tanulmányozni, mert akkor is nagy segítség, ha valakinek már van jelentősebb testi tünete, elváltozása. A legjobb viszont már akkor szert tenni erre az újfajta gondolkodásmódra, amikor még nincsenek súlyos tüneteink, amikor még egészségesek vagyunk. Saját tapasztalataim alapján merem állítani, hogy nem mindegy, milyen új-medicinás felkészültséggel, tudással kap meg valaki egy diagnózist.

Az Új-Medicina elsajátításának legjobb módja részt venni az alaptanfolyamon. A képzés több hónapja alatt a résztvevőknek lehetőségük van nemcsak megismerni, hanem lépésről lépésre elsajátítani az Új-Medicinát. A képzés időtartama elegendő arra, hogy a tanfolyamot végzettek mind gondolkodásukban, mind életvitelükben eszerint az új szemlélet szerint változzanak, kíváncsisággal, együttérzéssel, megengedéssel, azaz szeretettel viszonyuljanak a saját testükhöz és az esetleges testi elváltozásaikhoz.

Azoknak is érdemes újra eljönni tanfolyamra, akik részt vettek már Új-Medicina képzésen. Az Új-Medicina annyira új szemléletet mutat be, annyira eltér az évtizedes, évszázados hiedelmektől, hogy nem biztos, egyetlen tanfolyam elég ezek felülírásához.

Ráadásul, akik nálam vesznek részt tanfolyamon, azok időkorlát nélkül jöhetnek ismételni az alaptanfolyam elméleti részét.

Hétről hétre új tananyag

A tanfolyam heti alkalmakból áll, így a résztvevőknek a következő alkalomig egy hetük van feldolgozni a tanultakat. Ezt a hetet érdemes az aktuális anyagrész tanulmányozásával, újragondolásával tölteni.

Hogyan hozd ki a maximumot az Új-Medicina tanfolyamból

Aki részt vesz a heti alkalmakon,

… és elfoglaltsága miatt nem ér rá két alkalom között foglalkozni a tanultakkal, még így is életbevágóan fontos tudásanyagot kap, gyökeresen megváltozik a testével, a betegségekkel kapcsolatos, többnyire téves hiedelmekre épülő hitrendszere. Erre alapozva pedig később bármikor folytathatja a megszerzett tudás elmélyítését, például újranézheti a tanfolyami felvételeket vagy egy későbbi képzésen ingyenesen ismételhet.

Aki tanulmányozza a heti tananyagot,

… azaz két alkalom között is foglalkozik a tanultakkal, az jó úton van afelé, hogy a kapott tudásanyagot rögzítse, és ezzel együtt az újmedicinás gondolkodás- és kifejezésmódot elsajátítsa.

Ennek egyik módja a tanfolyami felvétel újranézése, mert így választ kaphat a közben felmerült kérdéseire. Minél több ismétlés, annál mélyebb megértés. A tanfolyam közben vagy az újranézés közben jegyzetelve sokkal mélyebb tudásra lehet szert tenni. Fontos lejegyezni azt, ami az elhangzottakból mélyen megérinti a résztvevőt, ami megmozdít benne valamit. Ezeket lejegyezve ráláthat az életét mozgató érzelmeire, fontos támpontokat kapva így a további lelki fejlődéséhez. 

Fontos még azt is lejegyezni, amit nem ért meg elsőre. Ezeket minél hamarabb tisztázni érdemes, hogy ne akadályozzák a további megértést. Természetesen, ha a felvételek újranézése nem ad kielégítő válaszokat, a következő tanfolyami alkalmon van lehetőség élőben tisztázni a kérdéseket.

Aki elmélyül a tananyagban,

… részletesen tanulmányozza a Biologika Szerv Atlaszt. Az aktuális tanfolyami alkalom után érdemes elővenni a Szerv Atlaszt, és a frissen tanultakhoz kapcsolódó részeket elolvasni, értelmezni.

Hasznos az új-medicinás gondolkodás gyakorlása szempontjából, ha a résztvevő a saját felmerülő kérdéseire igyekszik első körben önállóan megtalálni a válaszokat, amelyeket együtt áttekintünk.

Nagyon sokat adhat mind a csoportnak, mind az egyes résztvevőknek a csoportos találkozókon való részvétel. A csoportos találkozók az egyes tanfolyami modulok utolsó, összegző alkalmai. Ezeken az egész napos együttléteken a tanulók megoszthatják egymással saját eddigi tapasztalataikat, és feltehetik kérdéseiket.

Aki maximumra törekszik és alkalmazza a tanultakat,

… ő az elméleti tanuláson túl, már a képzés során elkezdi a gyakorlatban is alkalmazni a megszerzett tudást. A tanultakat felhasználva megkeresi saját korábbi betegségeinek lelki kiváltóit, és igyekszik megérteni a saját vagy családtagjai testi elváltozásainak folyamatait is.

Lehetséges, hogy a saját életét vizsgálva lesznek olyan múltbéli vagy akár jelenleg is futó elváltozásai, melyeket nehezebben tud majd feltárni. Ezek több kitartást és mélyebb önvizsgálatot igényelnek, de a feltárásuk és megértésük hozza a legnagyobb sikert és örömöt, egyben a legnagyobb megerősítést arra, hogy az Új-Medicina tanai megállják a helyüket. Természetesen a résztvevő ezen folyamataiban is én végig jelen vagyok, mint támogató és segítő.

Mindenkit arra bíztatok, ha eljön a tanfolyamra és elköteleződik a 9 hónapra, akkor a lehető legtöbb energiát fektesse bele, mert így születhet meg egy teljesen új ember, akinek már a gondolkodása, a világnézete és a mindennapi élete is az Új-Medicina törvényeivel összhangban zajlik. Érti saját testi folyamatait, és másokét is. Nem fél a betegségektől, és ha bármilyen tünete jelentkezik, már nem a régi sémák szerint reagál, hanem nagyon gyorsan és hatékonyan tárja fel az elváltozása valódi hátterét. Felkészült arra, hogy mélyebb lelki oldásait is bátran és értelemmel végig tudja vinni. 

Nagy öröm látni, amikor valaki beleteszi a maximum energiát magába, és valósággal újraszüli önmagát, az egész életét új alapokra helyezve. Erő, tisztánlátás, értelem kíséri további útján, így élete könnyedebbé és természetesebbé válik.

Erre a közös útra lépünk az Új-Medicina alaptanfolyammal.