IMPRESSZUM és SZERZŐI JOGOK

Az üzemeltető adatai

 • Az üzemeltető neve: Bartha-Kulcsár Imola
 • Az üzemeltető székhelye: 1036 Budapest, Dereglye u. 1. fsz. 1.
 • Az üzemeltető postacíme: Bartha-Kulcsár Imola – 1036 Budapest, Dereglye u. 1. fsz. 1.
 • Az üzemeltető adószáma: 56148626-1-41
 • Az üzemeltető számlavezető bankja: MKB Bank
 • Az üzemeltető bankszámlaszáma: 10300002-10359127-49010020
 • Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN): HU90-1030-0002-10359127-49010020

Az üzemeltető elérhetősége

Munkanapokon hétfőtől péntekig 10:00 – 16:00 óráig.
Telefon: +36 70 396 0001
E-mail: imola@uj-medicina.hu
Postacím: Bartha-Kulcsár Imola – 1036 Budapest, Dereglye u. 1. fsz. 1.

Az üzemeltető honlapjának tárhelyszolgáltatója

Tárhelypark Kft.
Személyes ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Telefon: +36 1 700 4140
Email: info@tarhelypark.hu
Online ügyfélszolgálat: https://ugyfel.tarhelypark.hu

 

Szerzői jogok

 1. Az uj-medicina.hu és az összes, Szolgáltató által ugyanezen ÁSZF szerint működtetett honlap, mint honlap és annak teljes szöveges és grafikus tartalma, valamint a működéséhez szükséges minden egyes összetevő (a továbbiakban: Szellemi alkotás) szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja a Szolgáltató (az 1999. évi LXXVI. tv. alapján). A jelen ÁSZF-ben kifejezetten biztosított felhasználási engedélyen kívül a Szolgáltató minden, a Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogot fenntart.
 2. Szolgáltató, mint jogtulajdonos és mint a honlap üzemeltetője nem járul hozzá e közzé­tett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához. Ezért tilos a honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bár­mely részletének – beleértve az ingyenes anyagok, a tanfolyamokon használt anyagok, a prezentációk, a felvételek, a blog­bejegyzések, az ismertetők, a tájékoz­tatók, az ábrák, a saját képek, és minden más információ és adat – másolása (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában, valamint értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Tilos továbbá a Szellemi alkotások kereskedelmi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLU-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos.
 3. Felhasználó a honlap tartalmát, illetve annak részeit kizárólag saját, személyes célra használ­hat­ja: a honlap tartalmát letöltheti, képernyőjén megjelenítheti, kinyomtathatja, de azokat nem sok­szorosít­hatja.
 4. Az uj-medicina.hu honlapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni Szolgál­tató írásos hozzá­járulása esetén is csak az adott honlapra való hivatkozással, a forrás pontos meg­jelölésével lehet. Ilyen igény esetén Szerzővel a kapcsolatot a megadott elérhetőségein vehetik fel.
 5. Szerző szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint internetes reklámfelületeire egyaránt fenntartja minden jogát.
 6. Tilos az uj-medicina.hu honlap tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy vissza­fejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az uj-medicina.hu honlapon vagy azok bármely része módosít­ható vagy indexelhető.
 7. Az uj-medicina.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag Szerző írásos hozzájárulásával lehetséges.
 8. Szolgáltató fenntartja a honlapon és Szerző bármely alkotásában található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát.
 9. Felhasználó aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a Szolgáltató szék­helye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is. A jogosulatlan fel­használás, büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Szolgáltató követelheti a jogsértés miatt bekövetkezett anyagi és/vagy erkölcsi kárának megtérítését.

Adatkezelési tájékoztató

Általános szerződési feltételek

Pin It on Pinterest