fbpx
Bartha-Kulcsár Imola

Bartha-Kulcsár Imola vagyok, 1968 januárjában születtem, Marosvásárhelyen (Erdélyben).

22 éves koromban Édesanyám tragikus halála indított el az ezotéria, a spiritualitás útján, miközben stabilan haladtam előre az anyagi világban is, a pénzügyi-gazdasági karrierem építésének sikereit megélve.

Az elmúlt évtizedek, leginkább arról szóltak, hogy megismerjem, fejlesszem és kibontakoztassam azokat a lelki, szellemi képességeimet, amelyekkel megszülettem. Ebben a folyamatban különösen nagy szerepet játszott két fiam és a lányom, akik létezésükkel, szeretetükkel tanítottak szeretni, a nehézségekben kitartani és egyre jobb emberré válni. Ők a legnagyobb mestereim a jelenben is. 

Természetgyógyász iskolát végeztem, reflexológiát és különböző masszázstechnikákat tanultam. Ezután energiagyógyászatot, Spirituális Választerápiát, Asztrozófiát, valamint az AnaLog lelki oldás módszerét is elsajátítottam.

2011-ben hozta el az élet számomra az alternatív gyógymódokkal kapcsolatos „vizsgafeladatot”, anyósom melldaganata által. 

Természetgyógyászként a betegség és gyógyulás kérdéskörében számtalan megválaszolatlan kérdés gyötört. Mélységesen vágytam az ok-okozati összefüggések logikus, értelmes magyarázatára. Nem véletlen, hogy az életemben, a családomban megjelent az a szituáció, melyben az elméleti tudásomat összevethettem a gyakorlati alkalmazással és ezáltal egyre pontosabban ráláthattam a „gyógyítás” valós és hamis tartalmaira.

A fájdalmas szakmai csalódás igazi fordulópont lett az életemben. 

Mivel a természetgyógyászat tulajdonképpen a hagyományos orvosláson alapuló szemléletmódra épül, ezért a betegségek okával kapcsolatosan sok olyan elméleti információval rendelkeztem, aminek vagy hiányzott a logikus, értelmes magyarázata, vagy éppen egymásnak ellentmondásos tartalmakkal bírtak. Ma már tudom, hogy az is törvényszerű volt, ahogy a családon belüli rákos diagnózis robbanásszerű rendrakást generált és követelt a régi hitrendszerek, téves magyarázatok, hibás lexikális tudás tárházában.

Mintegy válaszként a kérdéseimre találtam rá az Új-medicinára, és azonnal el is köteleződtem mellette. Szívemben éreztem az igazsághoz, az értelemhez való bensőséges kapcsolódást.

Idővel bizonyosságot szereztem a Dr. Hamer által felfedezett Öt biológiai természettörvény helytállóságával kapcsolatban a saját testi elváltozásaim feltárása, megértése során. Egyetlen más tudás, tanítás sem tudott olyan sziklaszilárdan megerősíteni abban, hogy a testemben minden hagyományosan kórosnak vagy betegségnek minősített folyamat is Rend szerint működik és értelme van.

Az Új-medicina – mint oly sok embernek – nekem is bizonyította, hogy a testi elváltozásaimat én magam hoztam létre a lelki megéléseimmel. Egyértelművé vált számomra, hogy én vagyok a „betegségem“ és az egészségem teremtője. Tudatosult bennem, hogy ez nagy felelősség, ugyanakkor felszabadító is, mert valódi lehetőségem van a kezembe venni az egészségemet, az életemet.

2012 óta az Új-medicina mellett pszichológiával, a gondolkodást és az emberi viselkedést meghatározó, befolyásoló lelki állapotokkal, azokkal az  érzelmekkel foglalkozom mélyrehatóan, melyek a mindennapi konfliktusaink, problémáink hátterében állnak.

Ezekben a „belső munkákban” tisztultak le, tudatosultak bennem végérvényesen olyan fogalmak mint például a megértés, tudatosodás, lelki fejlődés, feltétel nélküli szeretet. Hatalmas lépéseket tettem ezen a téren annak a szerelemnek köszönhetően, amit a magyar Megértés Táblázata rendszere lobbantott fel bennem. Az élet (a Rend) különleges ajándékaként tekintek a csodálatos anyanyelvemen megszületett lélektérképre. Általa az elmúlt évek során megismerhettem és megérthettem saját lelkem törvényszerű működését. A Táblázat segített abban, hogy egyre inkább lélektudatos életet élhessek.

Leginkább a testi elváltozásokat (betegségeket) kiváltó és fenntartó biológiai konfliktusok, a tudattalanul működő túlélő programok feltárása és feloldása foglalkoztat. A lelki segítői munkában a legnagyobb eredményeket az AnaLog módszer alkalmazása hozta meg számomra. Tapasztalataim szerint ez a hatékony módszer ideális kiegészítése az Új-medicina rendszerének.

Mára már végérvényesen tudatosult bennem a konfliktusaink megértésén alapuló tanulás és gyógyulás fogalma. Ezek egymással szorosan összefüggő, egymástól szét nem választható szellemi, lelki folyamatok, melyek idővel a fizikai síkon is valamilyen pozitív formában manifesztálódnak. Ebből az életigazságból folyamatosan merítve, egyre nagyobb bizonyossággal és lelkesedéssel tanítom Dr. Hamer által felfedezett és leírt betegségfeltáró, értelmező természettudományos tanokat.

Gyerekkorom óta leginkább a gyógyítás és a tanítás foglalkoztatott. Mára ez a két „szakterület” egybeolvadva vált hivatásommá, képviselve azt, hogy senkit sem lehet meggyógyítani, csak segíteni őt a saját lelki fejlődésében, tudatosodásában és támogatni a gyógyulásában. 

Az Új-Medicina tanfolyamokon olyan új ismereteket adok át, melyek segítik az egészség-betegség fogalmát jobban megérteni, valamint azt, hogy hogyan működik a gyógyulás, öngyógyítás.