Új-Medicina Imolával

Online tanfolyam

Személyes csoporttalálkozókkal

Az Új-Medicina Online tanfolyam

a testi és lelki folyamatok természettudományos elváltozástanáról szól.

A tanfolyam nem csak arról szól, hogy megértsük hogyan működik a testünk és hogyan lettek a betegségeink, hanem nagyban szól a lelki fejlődésünkről is. A tudatossági szintünk akkor tud emelkedni, amikor a test és a lélek működésével kapcsolatban új nézőpontból szemlélődve és az új információkat beépítve, megértésekhez jutunk.

Hogyan épül fel az Új-Medicina Imolával képzési rendszere?

A teljes képzési rendszer úgy épül fel, hogy alkalmas legyen a lépésről lépésre történő építkezésre, úgy a személyes életúton mint a segítői hivatásban.

A képzés két nagyobb részből áll: alap- és haladó képzés.

Az alaptanfolyam célja az Új-Medicina elsajátítása, ami azt jelenti, hogy az egészség-betegség témakörében az úgynevezett paradigmaváltás megtörténjen. Ezzel együtt az “új-medicinás gondolkodásmód” kialakuljon, stabilizálódjon oly módon, hogy a mindennapi életben ez a tudás hasznosítható és akár tovább fejleszthető legyen (a továbbfejlesztésre alkalmas az új-medicina haladó képzés).

A haladó tanfolyam konfliktus megoldás orientált képzések és csoportos foglalkozások összessége.

Ahhoz, hogy a testi elváltozások mögött meghúzódó biológiai konfliktusokat pontosan be tudjuk azonosítani, fontos hogy “olvasni tudjunk” a testi tünetekből és diagnózisokból. Ezért a haladó tananyag fontos eleme lesz:

  • az anatómiai alapismeretek mélyítése,
  • az emberi testet felépítő szervrendszerek új-medicinás vizsgálata és értelmezése,
  • a szervrendszereket alkotó szervek mélyebb vizsgálata úgy a biológiai funkciójukat véve alapul, mint a szervet felépítő különböző típusú szövetek sajátos funkcióját és működését véve figyelembe.
  • az új-medicinás elváltozás ismeret mélyítése,
  • az orvosi diagnózisok értelmezésének képessége.

A bonyolultabb testi elváltozások mögött meghúzódó biológiai konfliktusok beazonosításával, majd az elsődleges DHS feltárásának lehetőségeivel ismerkednek meg a tanulók. (krónikus betegségek, rendszeresen kiújuló testi tünetek, időszakos vagy állandó allergiák, összekapcsolódó elváltozások, vándorló fájdalmak, szindrómák stb.)

A lelki és testi gyógyulást elősegítő különböző módszerek összekapcsolása az új-medicinával, mint új kiindulási ponttal és viszonyítási alappal, hogy az adott kezelési módszer vagy beavatkozás valóban a legmagasabb szintű küldetését beteljesíthesse.

A haladó tanfolyam azoknak szól, akik elvégezték a 3 modulos alapképzést, és sikeresen vizsgáztak.

Lassított képzés

Szándékom az, hogy a kilenc hónapon át tartó alaptanfolyam során a résztvevőket a lehető leghatékonyabban segítsem az új információk befogadásában, megértésében és a belső (tudati és lelki) átalakulással együtt járó tanulási folyamatban.

Ez a “lassított” képzés arra hivatott, hogy a résztvevőknek lehetőségük legyen, nemcsak megismerni, hanem elsajátítani az Új-Medicinát. Ez alatt azt értem, hogy a tanfolyamot végzettek mind gondolkodásukban mind életvitelükben eszerint az új szemlélet szerint élhessenek, azaz szeretettel (és kíváncsisággal) viszonyuljanak a saját testükhöz és az esetleges testi elváltozásaikhoz. Ezzel a megszerzett belső stabilitással már sokkal fókuszáltabban és hatékonyabban lehet végezni a konkrét lelki konfliktusok oldását. 🙂

Mivel a legfontosabbnak éppen ezt az időigényes belső átalakulást tartom, ezért a többlépcsősen felépített képzéssorozattal igyekszem biztosítani azt, hogy a segítői hivatású személyek is, a saját tapasztalásaikon alapuló tudással bővíthessék, stabilizálhassák a már meglévő szakmai képességeiket.

Fontosnak tartom, hogy maga a tanulási folyamat mindvégig fesztelen és örömteli legyen, kényelmesen belesimuljon mindenki hétköznapi életébe. Ezért az online tanórák alkalmanként mindössze 2 órás időtartamúak (18h-20h között). A 2 órában átadott tananyag nemcsak befogadható mennyiségű, hanem a következő oktatási alkalomig, sikeresen mélyíthető.

Új-Medicina online alapképzés

Az Új-Medicina Imolával online tanfolyam részletes tematikáját ide kattintva tudod megnézni.

Az alapképzés 3 modulból áll, melyek egymásra épülnek.

1. modul – A testi elváltozások Új-Medicinás rendszere

2. modul – Az elmezavarok Új-Medicinás értelmezése

3. modul – Önismereti gyakorlati munka alapok

A három modult nem kötelező egyhuzamban elvégezni, a tanulás bármikor megszakítható és később egy következő képzésen folytatható.

(Jelenleg az alap képzések évente egy alkalommal indulnak, szeptember elején és következő év május végéig tartanak. A 9 hónapos képzés vizsgával zárul.)

Minden modul végén lehetőség van részt venni egy budapesti személyes csoporttalálkozón. Ez egy interaktív csoportos foglalkozás, melynek célja az online oktatás során felmerült kérdések átbeszélése, valamint a saját testi elváltozásokkal kapcsolatos új-medicinás tapasztalatok megosztása.

Az alaptanfolyam vizsgával zárul. Természetesen a vizsga nem kötelező, de feltétele a haladó képzésen való részvételnek.

A képzés tematikája a Biologika Szerv Atlasz alapján készült, mely egy nagyon rendezett struktúrájú, logikusan és érthetően felépített, ám igen tömör, összetett információkat tartalmazó anatómiai, élettani kézikönyv.

Ha még nincs Biologika Szerv Atlaszod, nálam lehetőséged van megvásárolni azt. Ennek ára 25.000 Ft, mely összeg tartalmazza a postaköltséget is.

1. modul – A testi elváltozások Új-Medicinás rendszere

 • Az Öt biológiai Természettörvény megértése, ezen belül megtanuljuk, hogy mi a testi elváltozások élettani célja, azaz, hogyan segítik az elváltozások az egyed (akár állat, akár ember) és a faj túlélését és fejlődését.
 • Megtudod, hogy mi a kapcsolat a konkrét diagnózis (testi tünetek) és a betegségek lelki okai (érzelmi kilengések) között.
 • Megismerjük a leggyakoribb betegségek lelki okait, szervi összefüggéseit.
 • Megismerkedünk azokkal a lelki konfliktustípusokkal, melyek alapján beindulnak a testi elváltozásaink.
 • Megismerjük a Lélek-Agy-Szerv törvényszerű összefüggéseit.
 • Felfedezzük, hogy miként igazolódik természettudományos alapokon a régi igazság: “Ahogy bent, úgy kint.”

Az 1. Modul egy Csoporttalálkozóval zárul, mely Budapesten lesz.

Ez egy Interaktív csoportos foglalkozás: az online oktatás során felmerült kérdések átbeszélése, valamint a saját testi elváltozásokkal kapcsolatos új-medicinás tapasztalatok megosztása, és kötetlen eszmecsere.

2. modul – Az elmezavarok

A 2. Modulon való részvétel feltétele az 1. Modul vagy valamelyik előző Új-Medicina Imolával alaptanfolyam elvégzése.

 • Az 1. Modul ismereteire alapozva egy új nézőpontból vizsgáljuk és értelmezzük az ún. elmezavarokat.
 • Megtanuljuk, hogy a bizonyos típusú konfliktusok egyidejű fennállása esetén milyen elmezavarok, hangulatzavarok és viselkedésbeli változások jelentkeznek.
 • Megismerjük a különböző agyi részekhez kapcsolódó elmezavarokat, hangulatzavarokat és viselkedésbeli változásokat.
 • Megismerjük a különböző elmezavarok mögött húzódó valódi kiváltó okokat.
 • Megismerjük az elmezavarok túlélést vagy fajfenntartást elősegítő biológiai értelmét.

A 2. Modul egy Csoporttalálkozóval zárul, mely Budapesten lesz.

Ez egy Interaktív csoportos foglalkozás: az online oktatás során felmerült kérdések átbeszélése, valamint a saját testi elváltozásokkal kapcsolatos új-medicinás tapasztalatok megosztása, és kötetlen eszmecsere.

3. modul – Új-medicina a gyakorlatban
– Testi elváltozás feltáró és lelki konfliktus megoldást előkészítő módszer

A 3. Modulon való részvétel feltétele az első két Modul elvégzése.

 • Az Új-Medicina mindennapi gyakorlati használata.
 • A hagyományos anatómiai és élettani alapismeretek összekapcsolása az Új-Medicina rendszerével.
 • A cél az, hogy az első két modul elméleti ismereteit mindenki képes legyen a saját életében hasznosítani, úgymint testi tünetek értelmezése, a mögöttes lelki okok feltárása és a hangulati változások, viselkedési zavarok, mentális megborulások felderítése, megértése.
 • A tanfolyami résztvevők megtanulják feltérképezni saját elváltozásaikat (betegségeiket), elkészítik a testi elváltozás alapú testtérképüket, majd az elváltozások időrendi sorrend szerinti rendezését is elkészítik.
 • A diagnózisból vagy tünetekből kiindulva pontosítjuk a testi elváltozások mögött húzódó lelki okokat. Utólagosan megértjük, hogy régi és akár jelen betegségeink kapcsán hogyan működtek az Új-Medicina természettörvényei, így begyakorolva az önkonzultációt.
 • Az elkészült testtérkép alapján az elváltozások csokorba szedése a hagyományos anatómiai, szervrendszerek alapján, és a szervrendszerek új-medicinás értelmezése.

A 3. Modul egy Csoporttalálkozóval zárul, mely Budapesten lesz.

Ez egy Interaktív csoportos foglalkozás: az online oktatás során felmerült kérdések átbeszélése, valamint a saját testi elváltozásokkal kapcsolatos új-medicinás tapasztalatok megosztása, és kötetlen eszmecsere.

Vizsga

Online Vizsga előkészítő: 2022 június 7. kedd (18-21h)

Vizsga és oklevél átadás: személyesen Budapesten, 2022 június 18. szombat (10h-16h)

Vizsga előkészíő + vizsga díj: 20.000,-Ft

A következő tanfolyam kezdési időpontja:
2022. szeptember 5.

Hétfő esténként 18-20 óra között találkozunk az éterben. 

Az Új-Medicina online tanfolyam oktatója

Bartha-Kulcsár Imola vagyok.

Bartha-Kulcsár Imola vagyok.

Számomra az Új-Medicina az egyik megnyilvánult tudományos formája annak a világnézetnek, mely szerint van az emberi elmén túlmutató felsőbb rendező elv, Rend.

Röviddel azután, hogy az Új-Medicinát elkezdtem tanulmányozni, eszméltem rá, hogy éppen ennek a magasabb rendű értelemnek az elfogadása, megismerése és megértése a feladatom.

Szeretem ezt úgy is mondani, hogy az Új-Medicina által a Teremtő szemével tudok nézni az emberi testre, valamint annak a lélekkel és a szellemmel összehangolt varázslatos és egyben törvényszerű működésére.

Ezt a látásmódot szeretném átadni minél több embernek.

 

Mit mondanak mások a tanfolyamról?

„Ennek a tudásnak a birtokában, a születendő gyermekemet is ilyen tudatosságban tudom nevelni..."

Nagyon köszönöm a lehetőséget, szuper volt a tanfolyam. Nagyon élveztem ezt a kalandos utazást a testben, az állatvilágból hozott asszociációkat, a generációkra való visszatekintéseket, mások tapasztalatait, a saját aha pillanataimat.

A betegségekről, eddig nagy mértékben az volt az elképzelésem, hogy meg vannak előre írva és nincs menekvés, el kell szenvedni őket. Ezt a hitrendszert sikerült a megértéssel helyettesíteni. Most már tudom, hogyan indulhatok el, ha helyzet van és kihez fordulhatok mielőbb. Ez nekem nagyon nagy megkönnyebbülés.

Szerencsésnek mondhatom magam, mert nem volt túl sok elváltozás/folyamat az eddigi életem során. A pajzsmiriggyel kapcsolatos témakör nagyon nagy felismeréseket hozott. Általánosságban pedig lenyűgözött az a csomó program, amit a túlélésünk érdekében futtatunk. Ennek a tudásnak a birtokában, a születendő gyermekemet is ilyen tudatosságban tudom nevelni, amit nem tudok eléggé megköszönni, mert ez csodás képesség!

A Szervatlaszt azóta is kb. minden nap lapozgatom. Érdekes módon pár trauma álom formában jelentkezett ezalatt a 6 hét során.

A csoda pedig az, hogy álmomban, szeretetteljes megoldással is társult az egyik ilyen helyzet. Hálás köszönet mindenért 🙂

Nagyon tetszett a lelkesedésed és az elmélyült tudásod, a szeretetteli figyelmed, ahogy felénk fordultál és figyeltél ránk. Az önzetlenséged, alázatosságod és az önazonosságod is példaértékű, én csak ilyen embertársaktól/embertársakkal szeretek tanulni.

Kívánok további sok sikert. egészséget, bőséget, sok sok szeretet és mindenből a legjobbakat. Remélem még fogunk együtt munkálkodni 🙂

Ölelés, Timi

„... az új medicinával együtt igazán erős eszköz lesz a kezemben a magam és az emberek segítésében."

Nekem nagyon tetszett a tanfolyamod. Jól érezhető volt, hogy nagyon felkészült nagy tudású oktató vagy és igyekeztél nekünk ezt a hatalmas anyagot jól átadni. Számomra érthető volt minden előadásod, de nekem még bőven kell idő az anyag teljes megértéséhez és alkalmazásához.

Az SVT-t 20 éve használom és az új medicinával együtt igazán erős eszköz lesz a kezemben a magam és az emberek segítésében.

Nagyon érdekes és értékes tanítást és anyagokat kaptunk! Nagyon jó volt veled együtt lenni online is. Igazán jól csináltad! Ez volt a karantén nagy előnye, hogy tanulhattam Tőled egy nagyon értékes dolgot. Majd valamikor el fogom végezni a haladót is nálad. Az online klubok és a hírlevél érdekel és szeretnék jelentkezni rá.

Nagyon hálásan köszönöm a tanításodat és az érdekes profi anyagokat! Isten áldjon meg Imola! 

B. Piroska

„Fárasztó munka, de egyben nagy áldás volt ez nekem..."

Ezúton szeretném neked megköszönni az együtt töltött 6 hetet. Fárasztó munka, de egyben nagy áldás volt ez nekem. 

Köszönöm, hogy a szakmai tudásod és tapasztalatod átadtad nekünk, valamint a hozzáadott sok plusz információt is. Nagy öröm és megtiszteltetés volt tőled tanulni. Kevés ennyire alázatos és tiszta szívű oktatót ismerek.

A felvett anyagokat biztosan sokszor vissza fogom hallgatni és igyekszem az ott tanultakat beépíteni a mindennapjainkba és a munkámba.

Bízom benne, hogy találkozunk még.

Szeretettel:
B. Andi

„Nincs bennem többé félelem…”

Hálásan köszönöm Neked Imola, hogy részt vehettem ezen a tanfolyamon.

Új-Medicina képzésre jelentkeztem Hozzád, de ennél sokkal többet kaptam. Nemcsak egy tartalmában jól felépített és gazdagon illusztrált ismeretanyag várt minket, hanem személyes megélésekben és tapasztalatokban gazdag történetekkel és megértésekkel tetted még közelebbivé, izgalmasabbá és élettelivé mindazt, amit az Új-Medicina képvisel.

Az elváltozások világát feltérképezve olyan összefüggéseket tettél láthatóvá, melyek messze túlmutatnak az Új-Medicina tudományán. Segítettél értelmezni a világ és az élet összefüggéseit, melyben megláthatjuk, megtalálhatjuk saját magunkat, a személyes utunkat, a bennünk élő és kint megnyilvánuló összefüggéseket.

A gyakorlati alkalom sokat segített, hogy rálássak az eddig megtett utamra, hogy tisztán lássam az elváltozásaim okát és lefolyását, és képessé váljak arra, hogy a jövőben egyedül is eligazodjak az elváltozások útvesztőiben, és legfőképpen megelőzzem azokat. Viszont ami a legfontosabb, hogy nincs bennem többé félelem, mert tudom és értem a folyamatot, felelős lettem saját magamért, új utak nyíltak meg kint és bent, az életemben.

Örök hála neked a sok személyes történetért, átadott és megélt tapasztalatért és a szeretetért, amivel mindezt a kincset átadtad nekünk.

Cs. Helga

„Nem a tananyag és nem a módszer gyógyít…”

Már régóta terveztem, hogy megtanulom az Új-Medicina alapjait. Megvettem a Szerv Atlaszt is, de egyedül nem volt kedvem a számomra amúgy is „mumus” élettannal foglalkozni. Mikorra megértem rá szellemileg és lelkileg is, hogy a testtel foglalkozzam, elém is került a lehetőség Bartha-Kulcsár Imola személyében, aki bevezetett ebbe a létfontosságú tudásanyagba.

Imola fantasztikus, jól összeállított, látványos, tanuló-barát prezentációval tanít. Mindent alaposan elmagyaráz, jól érthető és megjegyezhető példákkal.

A tanfolyam során minden kérdésünkre választ kaptunk, sőt, a plusz gyakorló alkalmakon az egész életünket áttekintettük a testi tüneteink nyomán, újszerű rálátásra téve így szert. Ez felbecsülhetetlen értékkel bír az otthon végzett önmunka szempontjából.

Imola az egyik leghitelesebb tanár és gyógyító, akit ismerek. Élő legjobb példája annak a jól ismert ténynek, hogy nem a tananyag és nem a módszer gyógyít, hanem a tanító személyiségének megdolgozottsága, a jelenléte, a támogató, megtartó ereje. Imola tanfolyamát azóta számos embernek, többek között a saját tanulóimnak is ajánlottam.

Az általa átadott tudásanyag nélkülözhetetlen az önmagáért felelősséget vállaló ember számára, mind magánemberként, mind – és különösen – gyógyító, segítő hivatású emberként.

Dr. N. Renáta
Képesített Spirituális Választerápia tanár és tanácsadó

„Igenis van harmadik ösvény…”

Ezúton szeretném megköszönni neked, hogy a kezemet fogtad, amikor elindultam ezen a belső utazáson.

A fizikai tünetek és elváltozások rettegéssel töltöttek el, és olyan régóta bennem bujkáló félelmeket “eresztettek ki”, amelyeken többek között a te segítségeddel tudtam túllépni.

Amikor az ember belekerül egy igazán halálosnak tartott kórházi helyzetbe, igenis választhat!

Mégpedig nem csak két választása van. Az első, hogy mindent úgy tesz, ahogyan az orvosok a legjobb tudásuk szerint, az élete megmentése érdekében javasolnak neki, és “jó beteg” lesz. A második, hogy hazamegy és csendben meghal.

Igenis van harmadik ösvény is, amit még ha meg is találunk, nem nagyon merünk rálépni. Nem merjük elhinni, hogy a testünk nem ellenünk fordult, hanem továbbra is értünk van, és üzen a lelkünknek, hogy hahó, valami nincs rendben, csinálj valamit! Oldd meg! Na hát ebben segítettél nekem nagyon sokat, nagyon sokféleképpen.

Ezen az úton pedig úgy juthatunk el a gyógyulásig, hogy közben sokkal-sokkal többet kapunk. Megismerjük magunkat, az igazi valónkat, a lelkünket. A lelkünk rezdüléseit visszakövetve, a gyakorlatban a saját példánkon tárhatjuk fel azt a csodálatos rendszert, ahogyan a lelkünk, a tudatunk, az elménk és a fizikai testünk együtt, egyként szolgál minket: a túlélésünket, a fejlődésünket, a tudatos emberré válásunkat. Az Új-Medicina tanfolyamon és utána a gyakorló alkalmakon ezt éltük, és ez vigaszt nyújtott és bátorságot adott az “egyedül” töltött napokon, amikor magamnak kellett dolgoznom saját magamon.

Amikor pedig végül személyes konzultációra jelentkeztem hozzád, leírhatatlan jó érzéssel töltött el, hogy nyilvánvalóan sok-sok időt fordítottál a “kórtörténetemre”, a rám hangolódásra, és hogy valódi együttérzéssel, időt nem sajnálva segítettél kibogozni a kusza szálakat. A nálad tett látogatások segítettek nem félni – sem az orvosi, fizikai testre koncentráló eljárásoktól, sem a haláltól, sem attól, hogy ezen a mindennél tisztább és egyedibb lelki úton közelítsek a problémáim felé. Vagy, ha úgy tetszik, hogy csukott szemmel, hitből elrugaszkodjak, és megtegyem, meg merjem tenni a “nagy ugrást”.

Mindezt nagyon köszönöm neked! Remélem, hogy ha „nagy leszek”, hasonlóképpen fogok tudni segíteni azoknak, akik esetleg nálam keresnének támogatást a válaszok kereséséhez.

Hálás vagyok, hogy megismertelek!

Szeretettel,
K. Zsuzsi

„Világutazó” lettem saját testemben

Amikor elhagytam a nyüzsgő, rohanó nagyvárost, és visszaköltöztem a szülőfalumba, nagy-nagy csend vett körül. A szó minden értelmében. Ott „ültem” a természetben, fogtam édesanyám kezét, együtt reggeliztünk, melegítettük az ebédet, beszélgettünk, majd jó éjszakát kívántunk egymásnak. Persze, akkor még Monthy kutyánk is velünk volt. Így éltünk édes hármasban. Hosszúak voltak a napok, volt idő figyelni egy kicsit magamra is.

Ekkortájt keresett meg levélben egy régi barátom, Imola:

Megmutatja nekem – ha szeretném – azt a tudást, szemléletet, amivel megláthatom és felismerhetem saját testem, szervezetem logikus biológiai működését. Hogyan hat a múltam mai önmagamra, mit és hogyan tehetek az egészségemért itt a jelenben, hogy a jövőm harmonikus, kiegyensúlyozott legyen. Hogy megérthetem, milyen belső összefüggések mentén működik a szervezetem, test és lélek milyen kölcsönhatásban állnak egymással.

Hatalmas tudásanyagot láttunk és hallottunk Imolától, amit képtelenség elsőre befogadni, de ő olyan könnyedséggel, okosan, plasztikusan, kedvesen „mesélt”, hogy „világutazó” lettem saját testemben, amit aztán újra és újra megismételhetek nála.

Köszönöm!
K Márta

Gyakorlati tudnivalók a képzésről

100% garancia – 0% kockázat

 

Kezdési időpont:

2022. szeptember 5., hétfő 18h

Tanfolyami alkalmak:

Hétfő 18-20 óra között, egy rövid szünettel

Belépés a webinárium terembe:

17:45-18:00 óra között, a pontos kezdés érdekében

Szükséges felszerelés:

Stabil internetkapcsolat; mikrofon és kamera

Részvétel:

Fontos a személyes részvételed a tanfolyamon. Igaz ugyan, hogy utólag mindig megkapod az aktuális foglalkozás videofelvételét, de ennek célja inkább az ismétlés lenne. 

100% garancia:

Nincsenek kétségeim a tanfolyam minőségét illetően. Amennyiben az első alkalom után mégis úgy érzed, hogy nem azt kapod, amire számítottál, akkor indoklás nélkül kiszállhatsz. Természetesen azonnal és szó nélkül visszautalom a befizetett tandíjadat.

Új medicina online gyakorlati tudnivalók
Új Medicina Online tanfolyam Kényelmesen

Az Új-Medicina képzés hozadéka

Mi változott azoknál, akik elvégezték a tanfolyamot?

 • A résztvevők a tanfolyam során megismerték a folyamatban való gondolkodást. Megértették, hogyan alakultak ki a régebbi vagy mostani megbetegedéseik, és meg tudták találni az azokat kiváltó lelki konfliktusokat. Ezek ismeretében már célzottan lehetett haladni a lelki szintű megoldás felé, merthogy ez elengedhetetlen feltétele a testi elváltozás helyreállításának.
 • Az új ismeretek birtokában a résztvevőkben új, szeretetteljes viszonyulás alakult ki a testükkel, és már nem úgy tekintenek rá, mint „valami”, ami tőlük függetlenül elromolhat. Tudatosult bennük, hogy a testük a lelki megélésekkel (érzelmekkel) szoros kapcsolatban áll, és a lélek által törvényszerűen van vezérelve.
 • Megértették, hogy mennyire fontos, hogy megbékéljenek az esetleges  testi tüneteikkel, mert ezek legtöbbször pont a gyógyulási folyamat jelei. Megtanulták, hogy a tüneteket nem eltüntetni kell mindenáron, hanem megérteni. Ezt követően lehet értelmes, a gyógyulást támogató külső segítséget kérni és elfogadni.

Gyakori kérdések

Mi történik, ha befizetem a tanfolyamot, de nem tetszik?

A tanfolyam kezdésének hónapjában bármikor jelzed felém, hogy nem szeretnél tovább részt venni a  tanfolyamon. Ezután visszautalom a tanfolyam díját neked.

Úgy ott lennék, de pont nem jók az időpontok.

A webináriumok felvételét minden foglalkozás után megkapod, így azokat utólag is meg tudod nézni. Persze sokkal jobban szeretném, ha élőben vennél részt a tanfolyamon. Ha egy-két alkalommal nem vagy jelen, az nem gond, de ha a tanfolyam nagy részén nem tudnál részt venni, akkor inkább jelentkezz egy későbbi tanfolyamra.

Nincs semmilyen egészségügyi képzettségem. Így is meg tudom tanulni?

Az Új-Medicina egy logikusan felépített rendszer, mely öt természettörvényen alapul. Mindazon ismereteket, melyek a megtanulásához és a megértéséhez kellenek, a tanfolyam során sajátítjuk el. Bárki képes megtanulni, és nem szükséges hozzá semmilyen előképzettség.

Nekem mindig is mumus volt az anatómia. Hogy fogom én ezt megérteni?

Bevallom, a gimnáziumban én sem voltam egy anatómia zseni. Épp ez az egyik csodálatos dolog az Új-Medicinában, hogy értelmes, értelmen alapuló rendszerbe foglalja a testi elváltozásokat. Teljes mértékben logikus, ha logikus, akkor megérthető, és ha megérthető, akkor megszerethető.

Mi lesz ha a tanfolyam után is maradnak kérdéseim?

Minden alaptanfolyamot végzett tanulómat felveszem a zárt Facebook csoportomba. Itt a tanfolyam után is fel tudod tenni kérdésedet, melyre én szívesen válaszolok.

Az egyes modulok végén a személyes csoporttalálkozó is remek lehetőség arra, hogy feltedd a kérdéseidet.

Amennyiben személyes jellegű az ügy, bármikor tudsz nekem e-mailt írni vagy akár hívhatsz is.

A következő online tanfolyamig hátralévő idő:

Nap

:

Óra

:

Perc

:

Mp

A 2022 szeptember 5.-én induló alaptanfolyamra hamarosan itt tudsz majd jelentkezni.

Addig is iratkozz fel a jobb oldali űrlapon, így biztosan időben értesülsz a kezdésről.

 

Amennyiben érdekel
az Új-Medicina, 

szívesen küldök Neked értesítőt induló tanfolyamaimról, és egyéb Új-Medicinával kapcsolatos írásaimról.

Pin It on Pinterest