fbpx

Új-Medicina Imolával

Online tanfolyam

Személyes csoporttalálkozókkal

Az Új-Medicina Online tanfolyam

során a testi elváltozások (betegségek)
 rejtélyeit tárjuk fel.

A tanfolyam nem csak arról szól, hogy megértsük hogyan működik a testünk és hogyan lettek a betegségeink, hanem nagyban szól a lelki fejlődésünkről is. A tudatossági szintünk akkor tud emelkedni, amikor a test és a lélek működésével kapcsolatban új nézőpontból szemlélődve és az új információkat beépítve, megértésekhez jutunk.

Ha szeretnél a kérdéseidre újszerű és megnyugtató válaszokat kapni, 
az Új-Medicina tanfolyam neked szól.

Olyan tanfolyami résztvevőkkel szeretnék együtt dolgozni a képzés ideje alatt, akik tudatosan vállalják a új-medicinás hozzáállás beépítését az életükbe, akár a saját segítői praxisukba.
Akik készen állnak a fejlődésre, változásra és változtatásra.

Hogyan épül fel az Új-Medicina Imolával képzési rendszere?

A teljes képzési rendszer úgy épül fel, hogy alkalmas legyen a lépésről lépésre történő építkezésre, úgy a személyes életúton mint a segítői hivatásban.

A két éves képzés első éve az alaptanfolyam, a második év pedig a haladó tanfolyam.

Az alaptanfolyam célja az Új-Medicina elsajátítása, ami azt jelenti, hogy az egészség-betegség témakörében az úgynevezett paradigmaváltás megtörténjen. Ezzel együtt az „új-medicinás gondolkodásmód” kialakuljon, stabilizálódjon oly módon, hogy a mindennapi életben ez a tudás hasznosítható és akár tovább fejleszthető legyen (a továbbfejlesztésre alkalmas az új-medicina haladó képzés).

A haladó tanfolyam egy konfliktusmegoldás orientált interaktív képzés, mely során a résztvevők egyrészt önállóan dolgoznak a saját elváltozásaik feltárásában (ehhez személyes konzultációk során kapnak útmutatást). Másrészt az önállóan kidolgozott témákat a csoportos foglalkozások alkalmával közösen is értelmezzük.

A haladó képzés önálló munkából, online egyéni konzultációkból és személyes csoportos foglalkozásokból áll. A havi személyes csoportos foglalkozások között történnek az egyéni online konzultációk, melyekkel a következő csoportos foglalkozásra készülünk.

Ahhoz, hogy a testi elváltozások mögött meghúzódó biológiai konfliktusokat pontosan be tudjuk azonosítani, fontos hogy „olvasni tudjunk” a testi tünetekből és diagnózisokból. Ezért a haladó tananyag fontos eleme lesz:

  • az anatómiai alapismeretek mélyítése,
  • az emberi testet felépítő szervrendszerek új-medicinás vizsgálata és értelmezése,
  • a szervrendszereket alkotó szervek mélyebb vizsgálata úgy a biológiai funkciójukat véve alapul, mint a szervet felépítő különböző típusú szövetek sajátos funkcióját és működését véve figyelembe.
  • az új-medicinás elváltozás ismeret mélyítése,
  • az orvosi diagnózisok értelmezésének képessége.

A tanulók megismerkednek a bonyolultabb testi elváltozások mögött meghúzódó biológiai konfliktusok beazonosításával, majd az elsődleges DHS feltárásának lehetőségeivel. (krónikus betegségek, rendszeresen kiújuló testi tünetek, időszakos vagy állandó allergiák, összekapcsolódó elváltozások, vándorló fájdalmak, szindrómák stb.)

A haladó tanfolyam további célja a lelki és testi gyógyulást elősegítő különböző módszerek összekapcsolása az új-medicinával, mint új kiindulási ponttal és viszonyítási alappal, hogy az adott kezelési módszer vagy beavatkozás valóban a legmagasabb szintű küldetését beteljesíthesse.

A haladó tanfolyamon azok vehetnek részt, akik elvégezték a 3 modulos alapképzést, és sikeresen vizsgáztak.

Lassított képzés

Szándékom az, hogy az alaptanfolyam során a résztvevőket a lehető leghatékonyabban segítsem az új információk befogadásában, megértésében és a belső (tudati és lelki) átalakulással együtt járó tanulási folyamatban.

Ez a „lassított” képzés arra hivatott, hogy a résztvevőknek lehetőségük legyen, nemcsak megismerni, hanem elsajátítani az Új-Medicinát. Ez alatt azt értem, hogy a tanfolyamot végzettek mind gondolkodásukban mind életvitelükben eszerint az új szemlélet szerint élhessenek, azaz szeretettel (és kíváncsisággal) viszonyuljanak a saját testükhöz és az esetleges testi elváltozásaikhoz. Ezzel a megszerzett belső stabilitással már sokkal fókuszáltabban és hatékonyabban lehet végezni a konkrét lelki konfliktusok oldását. 🙂

Mivel a legfontosabbnak éppen ezt az időigényes belső átalakulást tartom, ezért a többlépcsősen felépített képzéssorozattal igyekszem biztosítani azt, hogy a segítői hivatású személyek is, a saját tapasztalásaikon alapuló tudással bővíthessék, stabilizálhassák a már meglévő szakmai képességeiket.

Fontosnak tartom, hogy maga a tanulási folyamat mindvégig fesztelen és örömteli legyen, kényelmesen belesimuljon mindenki hétköznapi életébe. Ezért az online tanórák alkalmanként mindössze 2 órás időtartamúak (18h-20h között). A 2 órában átadott tananyag nemcsak befogadható mennyiségű, hanem a következő oktatási alkalomig, sikeresen mélyíthető.

A képzés akkor hatékony, ha hétről hétre tartja a lépést a tanuló a tananyagban és azt hétről hétre önállóan gyakorolja is. Ezért fontos, hogy az új-medicina képzést akkor kezdje el valaki, amikor biztosítani tudja maga számára azt, hogy rendszeresen, kitartóan tud foglalkozni az aktuális tananyagrészekkel. Fontos, hogy örömmel, lelkesen ismerkedjen az új információkkal és minél több ismétléssel segítse ezek beépülését a gondolkodásába, tudatalattijába.

Új-Medicina online tanfolyam

Az Új-Medicina Imolával online tanfolyam részletes tematikáját ide kattintva tudod megnézni.

Az alapképzés 3 modulból áll, melyek egymásra épülnek.

1. modul – A testi elváltozások Új-Medicinás rendszere

2. modul – Az elmezavarok Új-Medicinás értelmezése

3. modul – Önismereti gyakorlati munka alapok

A képzés elméleti és gyakorlati online alkalmakból áll: hétfőnként elmélet, csütörtökön gyakorlat.
A hétfői elméleti alkalmakat csütörtökönként az órarend szerinti beosztásban élő, online csoportos foglalkozások követnek. A csütörtök esti két órában zajlik a hétfői elméleti órák témájának begyakorlása.

Minden modul végén lehetőség van részt venni egy budapesti személyes csoporttalálkozón. Ez egy interaktív csoportos foglalkozás, melynek célja az online oktatás során felmerült kérdések átbeszélése, valamint a saját testi elváltozásokkal kapcsolatos új-medicinás tapasztalatok megosztása.

Az alaptanfolyam vizsgával zárul. Természetesen a vizsga nem kötelező, de feltétele a haladó képzésen való részvételnek.

A képzés tematikája a Biologika Szerv Atlasz alapján készült, mely egy nagyon rendezett struktúrájú, logikusan és érthetően felépített, ám igen tömör, összetett információkat tartalmazó anatómiai, élettani kézikönyv.

Ha még nincs Biologika Szerv Atlaszod, nálam lehetőséged van megvásárolni azt. Ennek ára 25.000 Ft, mely összeg tartalmazza a belföldi postaköltséget is. A Szerv Atlaszt kizárólag magyarországi címre postázom.

Jelenleg az alap képzések évente egy alkalommal indulnak, szeptember elején és következő év június végéig tartanak.

1. modul – A testi elváltozások Új-Medicinás rendszere

Időtartama: 13 hét, (13×2 óra online elmélet és 8×2 óra online csoportos foglalkozás + 1 egész napos személyes csoporttalálkozó) összesen 48 óra

Kezdési időpont: 2023.09.04, hétfő 18-20h

Személyes csoporttalálkozó: 2023.12.09, szombat 10-17h, Budapest

 • Az Öt biológiai Természettörvény megértése, ezen belül megtanuljuk, hogy mi a testi elváltozások élettani célja, azaz, hogyan segítik az elváltozások az egyed (akár állat, akár ember) és a faj túlélését és fejlődését.
 • Megtudod, hogy mi a kapcsolat a konkrét diagnózis (testi tünetek) és a betegségek lelki okai (érzelmi kilengések) között.
 • Megismerjük a leggyakoribb betegségek lelki okait, szervi összefüggéseit.
 • Megismerkedünk azokkal a lelki konfliktustípusokkal, melyek alapján beindulnak a testi elváltozásaink.
 • Megismerjük a Lélek-Agy-Szerv törvényszerű összefüggéseit.
 • Felfedezzük, hogy miként igazolódik természettudományos alapokon a régi igazság: „Ahogy bent, úgy kint.”

Az 1. Modul egy Csoporttalálkozóval zárul, mely Budapesten lesz.

Ez egy Interaktív csoportos foglalkozás: az online oktatás során felmerült kérdések átbeszélése, valamint a saját testi elváltozásokkal kapcsolatos új-medicinás tapasztalatok megosztása, és kötetlen eszmecsere.

2. modul – Az elmezavarok

Időtartama: 8 hét, (8×2 óra online elmélet és 5×2 óra online csoportos foglalkozás + 1 egész napos személyes csoporttalálkozó) összesen 32 óra

Kezdési időpont: 2024.01.08, hétfő 18-20h

Személyes csoporttalálkozó: 2024.03.02, szombat 10-17h, Budapest

 • Az 1. Modul ismereteire alapozva egy új nézőpontból vizsgáljuk és értelmezzük az ún. elmezavarokat.
 • Megtanuljuk, hogy a bizonyos típusú konfliktusok egyidejű fennállása esetén milyen elmezavarok, hangulatzavarok és viselkedésbeli változások jelentkeznek.
 • Megismerjük a különböző agyi részekhez kapcsolódó elmezavarokat, hangulatzavarokat és viselkedésbeli változásokat.
 • Megismerjük a különböző elmezavarok mögött húzódó valódi kiváltó okokat.
 • Megismerjük az elmezavarok túlélést vagy fajfenntartást elősegítő biológiai értelmét.

A 2. Modul egy Csoporttalálkozóval zárul, mely Budapesten lesz.

Ez egy Interaktív csoportos foglalkozás: az online oktatás során felmerült kérdések átbeszélése, valamint a saját testi elváltozásokkal kapcsolatos új-medicinás tapasztalatok megosztása, és kötetlen eszmecsere.

3. modul – Új-medicina a gyakorlatban
– Testi elváltozás feltáró és lelki konfliktus megoldást előkészítő módszer

Időtartama: (12×2 óra online elmélet és 9×2 óra online csoportos foglalkozás + 1 egész napos személyes csoporttalálkozó) összesen 48 óra

Kezdési időpont: 2024.03.04, hétfő 18-20h

Személyes csoporttalálkozó: 2024.06.01, szombat 10-17h, Budapest

 • Az Új-Medicina mindennapi gyakorlati használata.
 • A hagyományos anatómiai és élettani alapismeretek összekapcsolása az Új-Medicina rendszerével.
 • A cél az, hogy az első két modul elméleti ismereteit mindenki képes legyen a saját életében hasznosítani, úgymint testi tünetek értelmezése, a mögöttes lelki okok feltárása és a hangulati változások, viselkedési zavarok, mentális megborulások felderítése, megértése.
 • A tanfolyami résztvevők megtanulják feltérképezni saját elváltozásaikat (betegségeiket), elkészítik a testi elváltozás alapú testtérképüket, majd az elváltozások időrendi sorrend szerinti rendezését is elkészítik.
 • A diagnózisból vagy tünetekből kiindulva pontosítjuk a testi elváltozások mögött húzódó lelki okokat. Utólagosan megértjük, hogy régi és akár jelen betegségeink kapcsán hogyan működtek az Új-Medicina természettörvényei, így begyakorolva az önkonzultációt.
 • Az elkészült testtérkép alapján az elváltozások csokorba szedése a hagyományos anatómiai, szervrendszerek alapján, és a szervrendszerek új-medicinás értelmezése.

A 3. Modul egy Csoporttalálkozóval zárul, mely Budapesten lesz.

Ez egy Interaktív csoportos foglalkozás: az online oktatás során felmerült kérdések átbeszélése, valamint a saját testi elváltozásokkal kapcsolatos új-medicinás tapasztalatok megosztása, és kötetlen eszmecsere.

Vizsga

Online vizsga előkészítő: 2024. június 03. hétfő (18-21h)

Online vizsgára felkészítő egyéni konzultációk: 2024 június, a vizsgázókkal külön-külön egyeztetett időpontokban

Vizsga és oklevél átadás: személyesen Budapesten, 2024. június 15. szombat (10h-18h)

Vizsga díj: 39.600,-Ft

Az Új-Medicina online tanfolyam oktatója

Bartha-Kulcsár Imola vagyok.

Bartha-Kulcsár Imola vagyok.

Számomra az Új-Medicina az egyik megnyilvánult tudományos formája annak a világnézetnek, mely szerint van az emberi elmén túlmutató felsőbb rendező elv, Rend.

Röviddel azután, hogy az Új-Medicinát elkezdtem tanulmányozni, eszméltem rá, hogy éppen ennek a magasabb rendű értelemnek az elfogadása, megismerése és megértése a feladatom.

Szeretem ezt úgy is mondani, hogy az Új-Medicina által a Teremtő szemével tudok nézni az emberi testre, valamint annak a lélekkel és a szellemmel összehangolt varázslatos és egyben törvényszerű működésére.

Ezt a látásmódot szeretném átadni minél több embernek.

 

Üzenet a palackban

Az első évfolyamot végzettektől

Új-medicina tanfolyam - Üzenet a palackban

„Sok-sok éves terhek, blokkok oldódtak ki, és egy csodálatos fejlődésen mentem és megyek át..."

Mit üzennél azoknak, akik szeretnék megtanulni az új-medicinát?

Kedvenc idézetemmel kezdem. „Mielőtt meggyógyítasz valakit, kérdezd meg tőle, hogy hajlandó-e feladni azokat a dolgokat, amik beteggé tették.” Tedd fel ezt a kérdést magadnak és ha erre igen a válasz, hajlandó vagy, akkor nem kérdés, hogy számodra az új-medicina a kulcs, ezt kerested, vágj bele!

Mi az a saját élmény, megélés, tapasztalat, amit szívesen megosztanál a keresőkkel, ami segítheti őket abban, hogy bizalommal elinduljanak az egy éves alapképzésen?

Számomra a legnagyobb élmény az nem más, mint hogy úgy tudok „betegséget” átélni, megélni, hogy nincs betegség tudatom. Az, hogy ha van egy tünetem, akkor nem a félelem kerít a hatalmába. Félelem nélkül élni a legfelemelőbb dolog a világon. Mintha egy függönyt húztak volna el a szemem elől. Tudom, hogy még elég sok mindent kell és fogok megélni, de tudom, hogy nem vagyok egyedül ezen az úton. Mert az egy éves képzés során a legnagyobb támogató közösségre leltem és biztos, hogy együtt haladunk tovább a megkezdett úton.

Számodra milyen haszna van az eddigi új-medicinás tanulmányaidnak és a vizsgának?

Sok-sok éves terhek, blokkok oldódtak ki, és egy csodálatos fejlődésen mentem és megyek át. Viszont nem csak saját gyógyulásom miatt vágtam bele, hanem azért is, hogy azoknak az embereknek is tudjak segíteni, akik hozzám fordulnak. Az én életemben ehhez adott sokat ez a képzés. A vizsga ennek az egész útnak úgymond lezárása volt, de ugyanakkor megmutatta azt is, hogyan tud stressz és félelem nélkül működni egy vizsga. Ezért számomra a legnagyobb haszna a vizsgának az a vizsgadrukk alóli felszabadítás volt.

Köszönettel
Pintér Zsuzsanna

„A gyógyulás útja jól érzékelhető folyamattá vált..."

Mi az a saját élmény, megélés, tapasztalat, amit szívesen megosztanál a keresőkkel, ami segítheti őket abban, hogy bizalommal elinduljanak az egy éves alapképzésen?

Hálás vagyok, hogy elindultam ezen az úton. Lépésről-lépésre nyílt meg előttem egy lehetőség, ahol az ismeretek értelmes egységet alkotnak. Megérthetőek, átláthatóak.

Imola a tanfolyam során figyelt arra, hogy a tudás bennünk tapasztalattá érhessen.
Az önismeret újabb és újabb rétegeire látok ma már rá, pedig már 60 éve ismerkedem magammal. Egyre jobban értem és egyre jobban érzem magam. A gyógyulás útja jól érzékelhető folyamattá vált.

Megértettem, hogy milyen testi elváltozás, miből keletkezik, s azt is megértettem, hogy mi a helyreállítás útja.
Óriási élmény volt számomra, hogy az új-medicinás tanulócsoportunk – ezalatt a kilenc hónap alatt – igazi egymást megtartó, támogató, együttműködő közösséggé érett.

Ennek nyomán még nagyobb nyugalom, béke és elfogadás született meg bennem önmagam és mások felé.

KÖSZÖNÖM!
Sz. Márta
Waldorf óvónő

„...ez a rendszer működik, mégpedig úgy, ahogy tanuljuk!..."

Mit üzennél azoknak, akik szeretnék megtanulni az új-medicinát?

Aki komolyan választ keres egy szervi elváltozás okára, miértjére, annak feltétlenül ajánlom az új-medicina megtanulását.

Mi az a saját élmény, megélés, tapasztalat, amit szívesen megosztanál a keresőkkel, ami segítheti őket abban, hogy bizalommal elinduljanak az egy éves alapképzésen?

Amikor elkezdtem Imolánál az új-medicinát tanulni, rádöbbentem, hogy kb. 30 éve ez az, amit keresek: a választ arra, hogy a testvérem nem beteg! Az orvosok szerint nem tudni mitől alakult ugyan ki, de homoszexuális, paranoid skizofrén, stagnáló Non-hodgkin limfómája van, egyébként epeköve, a tüdőn foltok, a májon 4-5 „jóindulatú daganat”, cukorbeteg, állandóan magas a pulzusa, stb.

Az új-medicinával igen pontos választ kaptam arra, hogy milyen konfliktusra reagált éppen az adott szerve-szövete, miért úgy reagált és miért pont úgy zajlott le a szövet helyreállítása, melyek azok a programok, amelyeket a mai napig futtat, amiért nem halad a gyógyulás felé.

És hogy van kiút belőle, mert szerencsére ő is útkereső, hajlandó és tud is tenni annak érdekében, hogy elinduljon a gyógyulás felé. Nyitott felém és az új-medicina irányába, elindult egy úton lassan, óvatosan, amelynek végén remélhetőleg a kilátástalanság helyett a félelem nélküli megértés várja.

Számodra milyen haszna van az eddigi új-medicinás tanulmányaidnak és a vizsgának?

Kezdek megismerkedni a testemmel, a szerveimmel és szöveteimmel, hogy melyiknek mi a funkciója, eddig ismert működése, és a konfliktusokra hogyan reagálnak.

Minden nap figyelek a saját, családtagjaim viselkedésére, életére és vigyázok, hogy a konfliktusokat a helyén kezeljék. A munkám során figyelek az ügyfelek élethelyzetére és az új-medicinás ismeretek alapján már pontosan rá tudok kérdezni a bajok forrására, ami általában meghökkenti az embereket.

A barátaim, miután elmesélik és kielemzik az aktuális „betegségüket”, le tudják olvasni az arcomról, hogy ezt én már másképp gondolom és kíváncsian kérdezik, hogy mi erről a véleményem. És ekkor elmesélem nekik az új-medicinán tanultakat, aminek a vége általában az szokott lenni, hogy tényleg! Hát ez teljesen logikus! Ezt érdemes megtanulni, mert a tapasztalatok azt igazolják, hogy ez a rendszer működik, mégpedig úgy, ahogy tanuljuk!

A legnagyobb hasznot abban látom, hogy nincs bennem félelem. Hogy tudom, nem leszek beteg! Hogy a gyerekeim sem lesznek betegek! A konfliktusok jönnek-mennek, lesznek apró-cseprő elváltozások, de nem fogom megbetegíteni magamat! A betegség szó kikerülhet a szótáramból.

A vizsga számomra azért volt fontos, mert látnom kellett, hogy a tananyagból mennyit tudtam elsajátítani. Tudom-e használni? Látom-e a rendszert, az összefüggéseket? Hajlandó vagyok-e szembe nézni a félelmeimmel? És ad egy olyan tapasztalatot, hogy nem vagyok egyedül, mert ott vannak a tanulótársaim, akik szintén elindultak ezen az úton és ott tudunk lenni egymásnak.

Dr. S. Réka
ügyvéd

„Ez nem csak egy ismereteket átadó tanfolyam, hanem egy belső megértésekkel teli út..."

Mi az a saját élmény, megélés, tapasztalat, amit szívesen megosztanál a keresőkkel, ami segítheti őket abban, hogy bizalommal elinduljanak az egy éves alapképzésen?

Sokféle tanfolyam létezik már a hameri tudásanyag átadására többféle néven, ahol feltárhatóak az okok, amik egy adott testi elváltozáshoz vezettek. Ez az első nagyon fontos lépés a gyógyulás felé. Ahhoz azonban, hogy ne csak meglássuk az okot, hanem átírjuk a belső lelki megéléseinket, amik elindították a testi elváltozásunkat, egy másféle nézőpont és rálátás is szükséges. Ebben egyedülálló volt ez a tanfolyam Imolával, amit máshol nem tapasztaltam.

Mert valódi megoldások csak akkor születhetnek, ha segítséget kapunk a megoldáshoz is, nemcsak a rálátáshoz. Imola segítségével olyan magasabb nézőpontokból tudtunk ránézni a testünk működésére, ami segített megérteni, hogy egyes elváltozásaink hogyan illettek abba a puzzle-ba, ami egy sokkal nagyobb kép része.

Ez nem csak egy ismereteket átadó tanfolyam volt, hanem egy olyan belső megértésekkel teli út, aminek a végén tisztán láthatóvá vált számomra milyen nagyobb vállalt feladatom része volt az elváltozás.

Számodra milyen haszna van az eddigi új-medicinás tanulmányaidnak és a vizsgának?

Az Imolával eltöltött hónapok után teljesen más lett a viszonyom a saját testemmel, mert megláthattam hogyan segített nekem az elváltozásokkal, hogy nem legyűrni akart a “betegség”, hanem segíteni felnyitni a szemem, mi is történik valójában. Ezáltal nem csak a test gyógyul, hanem a lélek is, így okafogyottá válik egy következő testi elváltozás.

Azzal és ahogy Imola megismertette velünk a testünk működését, elmúltak a félelmek bennem, mert már tudom, hogy minden testi elváltozás egy lehetőség számunkra, hogy ráláthassunk a lelki és szellemi folyamatainkra, megérthessük, hogy az egész elváltozás hogyan szolgálta és miként segítette azt a szándékot, amiért ide születtünk.

Cs. Helga

Mit tartalmaz az alaptanfolyam és mennyibe kerül?

Mit tartalmaz az 1 éves alapképzés?

Óra online elmélet

Óra online csoportos foglalkozás

Óra személyes csoporttalálkozó

Óra videó felvétel

oldalnyi színes jegyzetfüzet (Pdf)

Órarend

Itt meg tudod nézni, hogyan épül fel az alaptanfolyam tanmenete.

2023-2024 Online alaptanfolyam órarend

Az alaptanfolyam ára

A tanfolyam díja 198.000 Ft / félév

I. félév fizetési határidő: 2023. szeptember 3.
II. félév fizetési határidő: 2024. január 7.

Amennyiben nem tudod vállalni a félévi tandíj egyösszegű befizetését, viszont elszánt vagy, és szeretnél tanulni, fejlődni, akkor nyugodtan keress meg e-mailben. Ez esetben fel tudok ajánlani neked egy havi díjas részletfizetési lehetőséget. 💕

Gyakorlati tudnivalók a képzésről

A tanfolyam online zajlik, webinárium formájában.

 

Kezdési időpont:

2023. szeptember 4., hétfő 18h

Tanfolyami alkalmak:

Hétfő és csütörtök 18-20 óra között, órarend szerint

Belépés a webinárium terembe:

17:45-18:00 óra között, a pontos kezdés érdekében

Szükséges felszerelés:

Stabil internetkapcsolat; mikrofon és kamera

Részvétel:

A tanfolyami órákon való rendszeres személyes részvétel nemcsak fontos, hanem elengedhetetlen! Úgy kell elköteleződni a 2×1 éves tanulási időszakra, hogy maximális elszántsággal, figyelemmel és kitartással benne tudj lenni a tanulási-átalakulási folyamatodban. Utólag mindig megkapod az aktuális foglalkozás videofelvételét, de ennek célja inkább az ismétlés lenne. 

Új medicina online gyakorlati tudnivalók

Az Új-Medicina képzés hozadéka

Mi változott azoknál, akik elvégezték a tanfolyamot?

 • A résztvevők a tanfolyam során megismerték a folyamatban való gondolkodást. Megértették, hogyan alakultak ki a régebbi vagy mostani megbetegedéseik, és meg tudták találni az azokat kiváltó lelki konfliktusokat. Ezek ismeretében már célzottan lehetett haladni a lelki szintű megoldás felé, merthogy ez elengedhetetlen feltétele a testi elváltozás helyreállításának.
 • Az új ismeretek birtokában a résztvevőkben új, szeretetteljes viszonyulás alakult ki a testükkel, és már nem úgy tekintenek rá, mint „valami”, ami tőlük függetlenül elromolhat. Tudatosult bennük, hogy a testük a lelki megélésekkel (érzelmekkel) szoros kapcsolatban áll, és a lélek által törvényszerűen van vezérelve.
 • Megértették, hogy mennyire fontos, hogy megbékéljenek az esetleges  testi tüneteikkel, mert ezek legtöbbször pont a gyógyulási folyamat jelei. Megtanulták, hogy a tüneteket nem eltüntetni kell mindenáron, hanem megérteni. Ezt követően lehet értelmes, a gyógyulást támogató külső segítséget kérni és elfogadni.

Gyakori kérdések

Úgy ott lennék, de pont nem jók az időpontok.

A webináriumok felvételét minden foglalkozás után megkapod, így azokat utólag is meg tudod nézni. Persze sokkal jobban szeretném, ha élőben vennél részt a tanfolyamon. Ha egy-két alkalommal nem vagy jelen, az nem gond, de ha a tanfolyam nagy részén nem tudnál részt venni, akkor inkább jelentkezz egy későbbi tanfolyamra.

Nincs semmilyen egészségügyi képzettségem. Így is meg tudom tanulni?

Az Új-Medicina egy logikusan felépített rendszer, mely öt természettörvényen alapul. Mindazon ismereteket, melyek a megtanulásához és a megértéséhez kellenek, a tanfolyam során sajátítjuk el. Bárki képes megtanulni, és nem szükséges hozzá semmilyen előképzettség.

Nekem mindig is mumus volt az anatómia. Hogy fogom én ezt megérteni?

Bevallom, a gimnáziumban én sem voltam egy anatómia zseni. Épp ez az egyik csodálatos dolog az Új-Medicinában, hogy értelmes, értelmen alapuló rendszerbe foglalja a testi elváltozásokat. Teljes mértékben logikus, ha logikus, akkor megérthető, és ha megérthető, akkor megszerethető.

Mi történik, ha félbe hagyom a tanfolyamot?

Amennyiben a tanfolyamot különböző személyes okok miatt félbe hagyod, a befizetett tandíj nem jár vissza. A következő tanévben folytatni tudod a tanulást ott, ahol abbahagytad. Arra is van lehetőség, hogy az újonnan induló tanfolyamhoz ismétlőként már az elején csatlakozz.

A folytatásban az aktuális tanterv és a kapcsolódó tandíj lesz érvényes. Ez a tipikus 1 éves „halasztás” menete.

Mi lesz ha a tanfolyam után is maradnak kérdéseim?

A csütörtöki online csoportos foglalkozásokon zajlik a hétfői elméleti órák témájának begyakorlása. Ezeken az alkalmakon is lehet kérdezni, és én szívesen válaszolok.

Az egyes modulok végén a személyes csoporttalálkozó is remek lehetőség arra, hogy feltedd a kérdéseidet.

Ha ezek után is lesz kérdésed, bármikor tudsz nekem e-mailt írni vagy akár hívhatsz is.

A soron következő alaptanfolyamra
itt tudsz majd jelentkezni.

Addig is iratkozz fel a jobb oldali űrlapon, így biztosan időben értesülsz a kezdésről.

 

Amennyiben érdekel
az Új-Medicina, 

szívesen küldök értesítőt induló tanfolyamaimról, és egyéb Új-Medicinával kapcsolatos írásaimról.