fbpx

FELELŐSSÉGKIZÁRÁS

Megértettem, hogy Bartha-Kulcsár Imola (szolgáltató) nem orvos és nem pszichiáter, így nem diagnosztizál, és nem kezel semmilyen testi, lelki és mentális betegséget, egészségi állapotot vagy súlyos panaszt. Az Új-Medicina megtanulása, megértése nem helyettesíti az orvosi kezelést, és a fizikai, mentális, érzelmi problémákkal kapcsolatos felelősségteljes lépéseket. Az Új-Medicina tanításai kizárólag az átfogó szemléletű egészségügyi ellátás kiegészítése képpen, azzal együtt alkalmazhatók. Bármely, tartósan fennálló panasz vagy egészségügyi probléma esetén mindenki saját felelőssége, hogy orvoshoz fordul.

A Bartha-Kulcsár Imola által végzett tevékenység, illetve a weboldalon igénybe vehető szolgáltatások, tanfolyamok nem minősülnek egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlatnak, terápiás tanácsadásnak, illetve nem gyógyító és természetgyógyászati tevékenységek.

Kijelentem, hogy nem állok pszichiátriai kezelés alatt. Kijelentem, hogy megértettem, hogy a Bartha-Kulcsár Imolával végzett közös munka független a kezelőorvosaim, pszichológusom és az ügye(i)mmel foglalkozó más szakemberek tevékenységétől, és azokat nem befolyásolja. 

Megértettem, hogy a saját felelősségem, hogy más, a testi, lelki, szellemi jóllétemért velem együtt dolgozó szakembereket a Bartha-Kulcsár Imolával közösen végzett munkáról tájékoztatok-e. 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az önismereti tanácsadás során Bartha-Kulcsár Imolával megosztott információk – jelenlegi tudásom szerint – a valóságnak mindenben megfelelnek.

Beleegyezem, hogy a közös munka során bekövetkező fontos változásokról Bartha-Kulcsár Imolát a megfelelő időben tájékoztatom.

A Bartha-Kulcsár Imola által előadott tudás anyagnak és a tanácsadásnak nem célja, hogy bárkit meggyőzzön arról, hogy amiben ő hisz, az helytelen, vagy, hogy másfajta tudásra van szüksége. A közös munka során Bartha-Kulcsár Imola a hozzá fordulót a saját bölcs megoldásainak a feltárásában  támogatja. A munka során feltárt információk és javaslatok felhasználása kizárólag az ügyfél felelőssége.

Megértettem, hogy Bartha-Kulcsár Imola az önismereti tanácsadói tevékenységét a tőle elvárható maximális gondossággal és szakértelemmel végzi. 

A fenti tájékoztatás tudatában kijelentem, hogy a tanácsadási alkalmakon – online és offline formában egyaránt – a saját felelősségemre veszek részt.

Kijelentem továbbá, hogy tudomásul veszem, a Ptk. 339. § (1) és a Ptk. 351. § (1) bekezdéseiben foglaltakat, és jelen nyilatkozat útján kijelentem, hogy a tanácsadás(ok)on való aktív részvételbe beleegyezem, ezért Bartha-Kulcsár Imolát, mint szolgáltatót az életemben a tanácsadás(ok) után bekövetkező eseményekkel kapcsolatosan semminemű jogellenesség nem terhelheti. Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy ez a károkozás jogellenes­ségé­nek kizárását jelenti.

Jelen nyilatkozatot a szolgáltató teljes körű tájékoztatása és a fentiek teljes ismeretében, mint ügyleti akaratommal mindenben megegyezőt, azzal helybenhagyólag írom alá, illetve megrendelésemmel együtt fogadom el a mai napon. Ez a dokumentum a Bartha-Kulcsár Imolával végzett további közös munkára is érvényes. Kijelentem, hogy amennyiben bármely ponttal kapcsolatban fenntartásom merül fel, arról a szolgáltatót írásban tájékoztatom. Ez a véleménymódosulás azonban az addig végzett közös munkára visszamenőleg nem vonatkoztatható.